Het afgelopen jaar is er in 7 diensten aandacht besteed aan de zeven werken van barmhartigheid. Bij de thema’s (1) de hongerigen spijzen, (2) de dorstigen laven,      (3 ) vreemdelingen herbergen   (4) de naakten kleden, , (5) zieken bezoeken, (6) gevangenen bezoeken en (7) doden begraven, was steeds een spreker uitgenodigd, die sprak over dit onderwerp vanuit de praktijk. Clement van der Ven heeft bij alle thema’s een impressie gemaakt van het onderwerp, die op de foto naast elkaar zijn opgesteld. De laatste, achtste afbeelding,  geeft de zorg voor de schepping weer.