KwaZulu-Natal  is een provincie van Zuid-Afrika

is het oorspronkelijke woongebied van de Zoeloes. De provincie ontstond in april 1994 door samenvoeging van de bantoestan(thuisland) KwaZulu en de provincie Natal.

De Tugelarivier wordt gezien als de grens tussen Natal en KwaZulu

De meerderheid van de 10.267.300 inwoners[2] (56,9%) leeft in landelijke gebieden, en de economie is grotendeels agrarisch. de werkloosheid ligt boven de 50%.

Veel inwoners in deze streek verwachten niet meer dat hun leven ooit nog zal veranderen omdat ze al generaties in armoede leven.  Dat maakt hun in sommige gevallen passief en er is weinig hoop. De Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT probeert de arme boerenfamilies weer hoop te bieden door hen betere landbouwmethoden te leren en hierdoor hun voedselopbrengsten te verhogen. De landbouwgronden zijn niet erg vruchtbaar, oogsten mislukken en ze lijden regelmatig honger. Het ACAT koppelt vijf gezinnen aan elkaar en leert hen samenwerken. Zo veranderen mensen langzaam van houding: ze krijgen meer zelfvertrouwen en ze zien  dat hun werk iets oplevert. Ze zien dat ze samen hun leven kunnen verbeteren. Het ACAT wil bereiken dat 400 families gaan samenwerken in groepen van 5 families, samen groentetuinen aanleggen en onderhouden, samen te leren sparen en er worden 200 vrijwilligers getraind om het geleerde toe te passen. Hierdoor wordt het leven van 3000 volwassen en kinderen verbeterd.

Zo helpt uw bijdrage:

  • € 20,- : 5 gezinnen volgen samen een workshop;
  • € 25,-: 1 persoon leert een moestuin aanleggen;
  • € 35,- : 1 jongere leert een bedrijfje op te zetten;
  • € 150,-: 1 persoon volgt een 5-daagse training.

Wij streven naar een bedrag van ca €1000,00 euro eind van het jaar.

Gedurende het project zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang d.m.v. een thermometer.

Vandaag kunt u mee helpen, om het streefbedrag te halen door een gift doen, of nog wat zaadjes kopen van onze zonnebloemactie.

U kunt uw bijdrage overmaken via het onderstaande Tikkie of door een gift over te maken op de rekening van de diaconie NL03ABNA 0470617055  o.v.v. KwaZuluNatal.