Boeken-, vinyl/CD-markt en kunstveilingt hier

ONTDEKKEN EN ONTMOETEN, dit is het thema van de boeken-, vinyl/CD markt en kunstveiling die zal worden gehouden op zaterdag 23 september in de ‘Ontmoeting’, Kerkstraat 52N in Dongen.

 

Tijdens deze dag zal een kunstveiling worden gehouden van schilderijen die door enkele deelnemers van Broma’s Palet ter beschikking zijn gesteld ten bate van het goede doel. Broma’s Palet is een vereniging uit Waalwijk met 140 enthousiaste leden, waaronder ook kunstenaars uit Dongen, die schilderen als hobby hebben.

Voor meer info verwijzen wij u naar de website: www.bromaspalet.nl

 

Om u alvast kennis te laten maken met de schilderijen die wij op 23 september mogen gaan veilen, is een expositie van deze schilderijen ingericht in de Cammeleur, Hoge Ham 126 in Dongen. Wij zijn het Kunstpodium erkentelijk dat zij deze expositie mogelijk hebben gemaakt.  De opening van deze expositie is op 23 juni om 15.00 uur.

U kunt hier een flyer meenemen waarop alle schilderijen staan afgebeeld met de “vanaf bieding”. Het gaat hier om unieke en zeer betaalbare kunst.

De Cammeleur is geopend van maandag tot en met zaterdag (www.decammeleur.nl)

Dus ga alvast kijken!

 

Een deel van de opbrengst van deze boeken- en vinyl/CD-markt en kunstveiling is bestemd voor de verbouwing van de ‘Ontmoeting’, het multifunctioneel gebouw van de Protestantse Gemeente Dongen/Rijen, waar iedereen welkom is: Vluchtelingenwerk is er gehuisvest en er zijn activiteiten zoals een ouderensoos, breiclub, koffieochtend en gelegenheid om samen te eten. Een ander deel van de opbrengst is bestemd voor de ‘Eagle Shelter’ in Dongen. Een gratis inloop vrijplaats, een plek waar iedereen welkom is en waar je mag zijn wie je bent. Een veilige haven voor iedereen. U kunt hierover meer lezen op www.eagleshelter.nl.

 

Noteer de datum van 23 september alvast in uw agenda! Meer informatie over de dag zelf en alle activiteiten, óók voor de kinderen, volgt na de vakantie.