5 jaar vakantietas.

Dit jaar heeft de Diaconie PKN Dongen-Rijen voor het 5e jaar op rij de landelijke actie vakantietas verzorgd; 181 in Dongen en 107 tassen in Rijen. Voor de vijfde keer alweer. In het eerste jaar zijn er 60 tassen gevuld en rondgebracht. Nu dus 288. Er is dus behoefte aan deze tassen voor kinderen die niet op vakantie kunnen. En dat hebben de bezorgers ook gemerkt bij het rondbrengen van de tassen. Kinderen die heel blij zijn wanneer ze een tas mogen ontvangen; veel enthousiaste reacties kregen de bezorgers te horen en ook te zien.

Wat zit er dan zal in de tas vraagt u zich misschien af. Op de foto kunt u zien hoe de tassen zijn gevuld.

 De Diaconie doet dit niet alleen. We hebben in de afgelopen 5 jaar verbinding gezocht met diverse groeperingen in de Dongense – en Rijense samenleving. Inmiddels heeft de oecumenische werkgroep Arm in Arm zich bij dit initiatief aangesloten. Maar ook de Stichting Leergeld West-Brabant Oost (Dongen en Rijen), de Katholieke Parochie Heilige Geest Rijen, de gemeente Dongen en de gemeente Gilze-Rijen doen jaarlijks mee. Het verbinden en verenigen van deze krachten maakt het mogelijk om ieder jaar weer een mooie gevulde vakantietas aan te bieden aan de kinderen in Dongen en Rijen die niet met vakantie kunnen.

We staan alweer in de startblokken om ook volgend jaar een mooie vakantietas samen te stellen. Mocht u ideeën hebben of wilt u deze actie financieel ondersteunen dan kunt u contact opnemen met diaconie@pkndongen-rijen.nl   o.v.v. vakantietas.

Diaconie PKN Dongen-rijen.