Buurtkastje “geopend”.

De Diaconie van PKN Dongen-Rijen heeft een Buurtkastje geplaatst. Kerk in Actie heeft in februari van dit jaar een nieuwsbrief gestuurd: Samen tegen armoede met als ondertitel: in actie tegen armoede in Nederland. Hierin wordt gevraagd om iedere week een voedselpakket te doneren aan de voedselbank of inzamelpunt te worden voor voedselpakketten in de buurt. De Diaconie kwam tot een andere keuze.

De Diaconie heeft gekozen voor een Buurtkastje. Waarom? Op deze manier kan de diaconie een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in de gemeente Dongen; zowel voor inwoners die naar de voedselbank kunnen maar ook inwoners die het financieel moeilijk hebben en niet bij de voedselbank terecht kunnen . Wij doen dit samen met de Oecumenische werkgroep Arm in Arm Dongen. Het principe is simpel: pak wat je nodig hebt en geef wat je kunt missen. Hierdoor kunnen  gemeenteleden maar ook andere inwoners van Dongen hun bijdrage leveren door houdbare producten zelf in het Buurtkastje te zetten en daarmee rechtstreeks een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Dongen. En vanaf dag 1 wordt er gebruik gemaakt van het Buurtkastje. Daarnaast zijn wij ook een MUP; een Menstruatie Uitgifte Punt in Dongen. Via de genoemde werkgroep is er aansluiting gezocht en gevonden bij het Armoedefonds. Wij zijn officieel op de site van het Armoedefonds geregistreerd als MUP. Op de site Armoedefonds.nl  kun je het adres vinden waar de producten gratis gehaald kunnen worden. Dus nu ook in Dongen bij het Kerkelijke centrum De Ontmoeting. Wij zetten hiermee onze kerk op de kaart en dragen op onze manier bij aan de maatschappelijke relevantie van de kerk in de samenleving. Wilt u informatie neem dan contact op met diaconie@pkndongen-rijen.nl o.v.v. Harrie Broeders