Pasen

Gods licht is sterker dan de duisternis!
Vanuit de bol stroomt het nieuwe leven. Deze voorjaarsbloemen
vormen, met elkaar, een levensader.
Meditatieve tekst:
Een stroom van licht verdrijft het duister.
Kleurrijke, geurende lente.

Stille Zaterdag.

We wachten en vertrouwen.
Omgaan met ons ongeduld is moeilijk, behoeften worden zo snel
mogelijk vervuld.
Deze dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op het mooie
dat komen gaat, de opstanding van het licht, de nieuwe morgen.
In de schikking zien we ranken van klimop als teken van Gods
trouw.
Meditatieve tekst:
Het kruis als
aardse belofte,
tekens van hoop,
trouw en toekomst.

Goede Vrijdag.

Duister is het en zwart…….een God verlaten dag.

Meditatieve tekst:

Het houten kruis

dat de wereld draagt.

Oorverdovend stille

zoute tranen.

 

Witte Donderdag.

In de bol is vandaag een witte plant verwerkt, deze klokjes
bloeien en groeien eindeloos, zelfs in dorre gebieden. Het is
een dankbare plant, die laat zien dat we dankbaar zijn.
Jezus roept ons op om een dienaar voor elkaar te zijn.
De witte doek verwijst naar de voetwassing.
Meditatieve tekst:
Klokjesbloemen herinneren ons
aan dankbaarheid en liefde voor de
dienende leider.

De lezingen in de vastentijd gaan over de donkere tijd waarin we leven. Dat wordt verbeeld in de bloemschikking. We lijden aan het leven. Maar juist in die zware periode kan er ruimte komen voor iets nieuws, kunnen we ons richten en verlangen naar een nieuw begin. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht. In de schikkingen staat een bolvorm centraal, die bolvorm is het symbool voor het leven op aarde.

 

Palmzondag

De schikking is een alternatieve palmpaasstok. Die symboliseert het kruis wat gedragen wordt om de aarde te redden. Aan de dwarsliggers van het kruis hangen abrikozen, symbool van de 30 zilverlingen, die het verraad symboliseren. De 12 noten verwijzen naar de 12 apostelen. Vandaag staat toch ook de liefde die het volk voelt voor Jezus, tijdens de intocht, centraal. De bolvorm is niet meer helemaal bruin, maar er komt al een lichte groen gloed.

Hosanna!

roept het volk.

De twaalf

juichen, vrezen

verraden.

Levende aarde.