Bevestiging ambtsdragers

In de dienst van zondag 14 april zijn Foekje Oosterwegel en Cees Barel bevestigd in het ambt van resp. ouderling scriba  en diaken kerkrentmeester. We zijn bijzonder verheugd dat Foekje en Cees zich beschikbaar hebben gesteld voor het ambt. Tevens hebben we afscheid genomen van Joke van Hengel, die 13 jaar het scribaat van de gemeente Dongen-Rijen heeft verzorgd. Als dank voor haar werk mocht ze de Paaskaars van 2023 in ontvangst nemen.