CvK

(Ouderling)kerkrentmeesters
In het college van kerkrentmeesters zitten ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Alleen de eersten zijn lid van de kerkenraad. Het college heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het gaat erom de materiële en financiële voorwaarden te scheppen en onderhouden voor het leven en werken van de gemeente.

Leden
Ger Vos:  voorzitter kerkrentmeester

Romke ter Horst: ouderling-kerkrentmeester

Theo Verlinde: ouderling-kerkrentmeester

Benno van den Berg: lid CvK

Clement van der Ven: lid CvK

Taken

Kerkrentmeesters hebben de volgende  taken:

– Meewerken aan het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.
– Geld werven.
– Beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst  en andere activiteiten van de gemeente.
– Beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente.
– Beheren van de financiën van de gemeente.
– Verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever.
– Bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
– Beheren van de archieven van de gemeente.

Kerkrentmeesters
Zij worden ondersteund door de kerkrentmeesters die ieder verantwoordelijk zijn voor een deel van het werk:
– Vrijwillige bijdragen
– Kerkelijk Administratief Kantoor
– Ledenadministratie
– Schoonmaak
– Coördinatie begraafplaats
– Coördinatie kostersdiensten

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen. Stichting De Oude Kerk onderhoudt de contacten met de gemeente hierover.

Voor contact kunt u mailen naar cvk@pkndongen-rijen.nl