Meditatief Bijbellezen  

Een Bijbeltekst (vaak die van de komende zondag), stilte en een kort gesprek over wat de tekst ons brengt. Dat zijn de voornaamste ingrediënten van Meditatief Bijbellezen.

We komen bijeen in De Ontmoeting. Wanneer de Tuinkamer en Bovenzaal bezet zijn, zal het Meditatief Bijbellezen plaatsvinden op de studeerkamer van de predikant.

Data: 18 oktober, 1 november, 6 december 2022

Tijd: 19.30 – 20.00 uur