Oecumene in onze gemeente

We zijn een open, ruimhartige, oecumenisch gezinde Brabantse dorpsgemeente. Onze gemeente is pluriform, gemeenteleden komen niet alleen van verschillende protestantse denominaties, ook hebben wij een groot aantal katholieke leden. Regelmatig komen mensen van buiten onze gemeente de diensten en activiteiten bezoeken (zoals de wekelijkse woensdagochtend-koffietafel).

De contacten met de rooms-Katholieke parochie en de evangelische gemeente Hoop! zijn goed. Jaarlijks worden er minimaal twee oecumenische diensten georganiseerd, maar ook op diaconaal gebied is er samenwerking, o.a. via de Werkgroep Arm in Arm.