Vrijwilligers en één betaalde kracht

Een plaatselijke gemeente draait niet vanzelf. Hier zijn mensen voor nodig, actieve mensen, die dat behalve de predikant, op vrijwillige basis doen. Allereerst is er het kerkbestuur met het moderamen, waarin de predikant zit, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de voorzitters van het college van diakenen en van de kerkrentmeesters. Onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur zijn vele groepen actief, die ervoor zorgen dat alles draait.