Kerkenraad

Algemeen bestuur
De kerkenraad geeft leiding aan het leven van de plaatselijke gemeente. Deze bestaat uit een predikant, ouderlingen en diakenen. De ouderlingen bestaan uit ouderling-kerkrentmeesters en pastoraal-ouderlingen. De taken van de kerkenraad hebben te maken met de zorg voor de kerkdiensten en andere vieringen, het ontwikkelen van het beleid van de gemeente, het onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen en het bespreken van zaken die ook elders spelen. De kerkenraad vergadert zes keer per jaar. Voor contact kun je mailen met:

kerkenraad@pkndongen-rijen.

 • Gert Verschoor: voorzitter kerkenraad
 • Elly Roeloffzen: voorzitter diaconie
 • Foekje Oosterwegel:  scriba, pastoraal-ouderling
 • Erica van Baaren: pastoraal-ouderling
 • Ans Klein Hazebroek: pastoraal-ouderling
 • Lena Treur: pastoraal-ouderling
 • Wieger van Dijk: diaken-secretaris
 • Silvester van Baaren: diaken-penningmeester
 • Ed Trouwborst: diaken
 • Romke ter Horst: ouderling-kerkrentmeester
 • Theo Verlinde: ouderling-kerkrentmeester
 • Cees Barel: diaken-kerkrentmeester