Organisten

Zingen met begeleiding van orgel of piano
In de kerk neemt muziek een belangrijke plaats in. De organist zorgt voor mooie begeleiding en de gemeente zingt. Als het past bij een lied of het karakter van een dienst begeleidt een piano de samenzang. We zingen uit het nieuwe liedboek. We mogen ons als gemeente gelukkig prijzen dat wij vier fantastische organisten hebben, die afwisselend de zang in onze vieringen begeleiden op orgel of op de piano, resp.  Han Driesprong, Ronald Kamminga, Wouter van der Meiden en Jaap Wijbenga. Daarbij is Kees Sluijk altijd bereid om in te vallen.