Pastorale raad


Pastoraal ouderlingen

In de pastorale raad zijn de predikant en de pastorale ouderlingen actief. De pastorale raad stimuleert de gemeenschapsvorming binnen onze kerk, draagt verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten en vieringen van doop en avondmaal, voor de pastorale zorg in brede zin, de geloofsopbouw en de geestelijke toerusting.

Leden
De volgende personen zijn verantwoordelijk voor het pastoraat:

  • Ans Klein Hazebroek: pastoraal ouderling
  • Erica van Baaren: pastoraal ouderling
  • Lena Treur: pastoraal ouderling
  • Gert Verschoor: pastoraal ouderling en voorzitter van de kerkenraad

Je kunt contact opnemen via ouderlingen@pkndongen-rijen.nl