Wat is de werkgroep Arm in Arm

De werkgroep werd in 1997 opgericht door de katholieke kerk in Dongen, nu de Laurentiuskerk en onze kerk, de Protestestante gemeente Dongen-Rijen, om de armoede in Dongen te bestrijden. Inmiddels is er een oecumenische samenwerking tussen zes protestantse en katholieke kerken in Dongen en ’s Gravenmoer die armoede onder de aandacht brengt, en middels giften, leningen en bemiddeling helpt, waar andere instanties dat niet kunnen. Het goede nieuws is dat door donaties van de kerken, door giften van particulieren en door opbrengst van collectes, Arm in Arm beschikt over een budget van ongeveer 12.500 euro. Dit mooie bedrag wordt door de werkgroep en haar vrijwilligers ingezet bij financiële problemen van inwoners, bij levensonderhoud of schuldenproblemen. Het idee spreekt veel mensen aan. De organisatie legt hierover verantwoording af aan het bestuur van de Laurentiuskerk. De organisatie heeft een ANBI-status. Ook immaterieel wordt hulp geboden, zoals het verwijzen naar geschikte instanties die oplossingen kunnen bieden, denk aan de schuldhulpverlening van de gemeente, maatschappelijk werk, de voedselbank, ContourdeTwern en Stichting Leergeld.

Wilt u contact opnemen met de werkgroep Arm in Arm mailt u dan naar:

info@arminarmdongen.nl