Werkgroep Eredienst

Wat is onze taak?

De werkgroep heeft als taak de gevarieerde samenstelling van de gemeente zichtbaar te maken in alle activiteiten waarin de liturgie een belangrijke plaats inneemt. Daarbij houdt ze een open oog en oor voor ontwikkelingen in kerk en samenleving zonder daarbij de band met de kerkelijke traditie uit het oog te verliezen.

Soms leent een dienst zich ervoor om iets nieuws te proberen. Maar ook probeert ze de traditionele diensten toegankelijker te maken door nieuwe liederen te zingen, gastsprekers, musici of een koor uit te nodigen. Verder hebben activiteiten rond bijzondere diensten de aandacht van de werkgroep en ook na de dienst kan er een programma zijn, met activiteiten rondom een onderwerp uit de dienst. Gemeenteleden worden hier uiteraard bij betrokken.

Wil je ook actief meedoen in de werkgroep, meld je dan bij een van onze leden: ds. Henrieke ten Thije, Ria van Dongen, Marijke Horeman, Lena Treur, Lenneke Lauf en Elly Roeloffzen.

Voor contact kun je mailen met: eredienst@pkndongen-rijen.nl

Ad Hoc zanggroep

Een paar keer per jaar is er voor zangliefhebbers de mogelijkheid om mee te zingen in de Ad Hoc Zanggroep. Deze in samenstelling wisselende groep krijgt één zangrepetitie alvorens ze op zondagmorgen medewerking verleent aan de dienst ter ondersteuning van de gemeentezang