Soepmaaltijd op 15 maart

Veertigdagentijd en Pasen.
Dit jaar geen wekelijkse vesper, maar op woensdag 15 maart wel een soepmaaltijd. Aanvang: 18.00 uur.
De maaltijd is gratis, maar we vragen wel een bijdrage voor een goed doel.
Aangezien we pas na de sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij voor deze samenspraak vergaderen is het doel nog niet bekend.

Wilt u mee eten, dan weten we graag hoeveel mensen er komen. Dus even opgeven als u komt.

Doe dit door uw naam, telefoon en aantal personen, met vermelding ‘soepmaaltijd’ te mailen naar:
Ria van Dongen: mjvd48@gmail.com of Elly Roeloffzen: elly.roeloffzen@gmail.com

Paasdiensten:
De cantorij zal Witte donderdag en Paasochtend zingen.
Verdere informatie rond de diensten wordt vermeld op de wekelijkse orde van dienst

Namens werkgroep eredienst Elly Roeloffzen (elly.roeloffzen@gmail.com)