• 17 december 2023, 10:00: 3e Advent. Dienst van Woord en Gebed. Voorganger ds. Siets Nieuwenhuizen.
  • 24 december 2023, 21:00: 4e Advent. Kerstavondviering. Dienst van Woord en Gebed. Voorganger dhr. Watze Flach. Mmv Marleen van Dongen en Edith van Zandwijk.
  • 25 december 2023, 10:00: Kerstviering. Dienst van Woord en Gebed. Voorganger ds. Daco Coppoolse. Mmv De Cantorij.
  • 31 december 2023, 10:00: Dienst van Woord en Gebed. Voorganger ds. Axel Rooze.